Severočeská transverzální dráha

Nordböhmische Transversalbahn

O Ústecko-Teplické dráze (Aussig-Teplitzer Eisenbahn) už toho bylo napsáno a porůznu zveřejněno dost. Nebudeme se zde tedy zabývat celou historií ÚTD/ATE, nýbrž jen její částí. Tou částí je tzv. "Nordböhmische Transversalbahn", česky "Severočeská transverzální dráha", zkráceně "Severočeská transverzálka". Nicméně velmi stručně se do dávné historie přeci jen podíváme, abychom měli alespoň rámcovou představu, proč tato trať vznikla.

Nejsem historik ani spisovatel, celý tento projekt vznikl z jednoduchých pohnutek. Onehdá, asi tak v roce 2009 jsem jel vlakem z Liberce do České Lípy a v Mimoni jsem si při pohledu na staniční budovu říkal: "Hle, tady je něco jinak, než bylo prve..." A nemohl jsem přijít na to, co tam bylo jinak. Až někde u Božíkova mi to došlo. Ano, při stavebních úpravách zmizela přístavba záchodků a lampárny i s přilehlou spojovací zdí. A najednou jsem si začal všímat a snít.

Že je těch stavebních úprav víc, a že mám vlastně taky už nějaké vzpomínky, jež se k trati vážou, že něco definitivně mizí a není od věci to zachovat. Alespoň v podobě, kterou internet nabízí.

Posledním velkým impulsem v té době byl počin pana Šindlauera. Ten totiž vydal knihu, kterážto se věnuje právě této trati. Knížka je to velmi přínosná, nicméně obsahuje několik informací a údajů, které jsem považoval za žádoucí prověřit, protože mi neštimovaly s vlastními zážitky či vědomostmi.

Ruku v ruce s vlastním bádáním Vás chci, ctění čtenáři, požádat, abyste mi pomohli s materiály. Určitě existuje celá řada fotografií, plánků, dokumentů či výkresů, které se někde válí, či jsou prostě jen založené hluboko ve fondech, albech po rodičích, v poznámkách, atd, atd... Je mi jasné, že celá škála materiálů "zařvala" při různých úklidech, čistkách, při stěhování či změnách organizačních struktur. Ať už rodinných či firemních.

Ač se Vám to může zdát podivné, nejsem sběratel. Veškeré materiály jsou určené pouze k faktografickému studiu, jak se jednotlivé objekty vyvíjely (či bohužel zanikaly). Určitě nejsem sám, kdo trať prošel s fotoaparátem či zápisníkem, či kdo strávil mnoho času v archivech a něco našel. Fondy Archivu ČD či oblastních muzeí na mne teprve čekají, nicméně archívy jednotlivých pracovišť SŽDC před reorganizací už jsem prošmejdil a řadu pěkných materiálů odtamtud mám, i když se mi často nepovedlo pořídit kopie v kvalitě, o kterou bych stál.

Mnozí z Vás v minulosti fotili parní provoz. Občas jste se dostali do míst, která byla normálním lidem zapovězena či se Vám podařilo, někdy cíleně, někdy nevědomky, zachytit objekt v podobě před přestavbou, snesením či v době, kdy ještě sloužil svému účelu.

Řada z Vás pracovala na dráze, jezdili jste na výlety či na vandry, pořizovali jste snímky pracovní, pracovali jste u policie nebo jako hasiči u mimořádných událostí v okolí tratě. Vy všichni máte možnost se zde vyjádřit a hlavně poskytnout materiály nebo informace, kde se tyto materialy nacházejí a jak se k nim dostat.

Tam, kde materiály nemám žádné či jen minimální je poznámka, že je zde prostor třeba pro ty z Vás, kteří se daným místem již zabývali, jen nebyl prostor ku zveřejnění.

Bude mi tedy velkou ctí, když projevíte ochotu se o materiály podělit i s podmínkami za nichž mohou být zveřejněny. Celá řada velmi přitažlivých materiálů (hlavně fotografií) již byla vydána v nějaké knize. Tady do doby, než dojde k vyjasnění vztahů žádné kopírování nenastane, nicméně zdroj, autora, případně stránku rád uvedu. Nerad bych se dostal do konfliktů. Taktéž vás chci požádat, abyste mi nepsali poznámky typu "... no to jste nám měl napsat dříve, zrovna minulý týden to proletělo komínem, nebo že dotyčný zemřel..." Ne, díky. Takových zpráv mám dost.


ubytování - Hostel U mně, Novina u Kryštofova Údolí

Podporuje nás Hostel U mně,
Novina u Kryštofova Údolí


linka
© 2014 Papergeorge      papergeorge@email.cz